Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес

Конституция Республики Казахстан

О противодействии коррупции Закон Республики Казахстан

Әдеп және сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл жөнiндегi уәкiлдiң мiндеттерiн жүктку туралы (бұйрық № 37 2020 жыл 22 қазан)

«Солтүстiк Қазақстан облысы Шал ақын ауданы әкiмдiгiнiң бiлiм бөлiмi» КММ М.Ахметбеков атындағы орта мектебi КММ сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты

«Маркен Ахметбеков атындағы ОМ» КММ сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiне iшкi талдау жүргiзудiң нәтижелерi жөнiнде аналитикалық анықтамасы Мерзiмi: 1 сәуiр — 30 маусым 2020 жыл

«Маркен Ахметбеков атындағы ОМ» КММ сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiне iшкi талдау жүргiзудiң нәтижелерi жөнiнде аналитикалық анықтамасы Мерзiмi: 1 қаңтар — 31 наурыз 2020 жыл

Антикоррупционная политика

Антикоррупционная политика

Антикоррупционная политика

Антикоррупционная политика

Әдеп және сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл жөнiндегi уәкiлдiң мiндеттерiн жүктку туралы (бұйрық № 37 2020 жыл 22 қазан)

«Солтүстiк Қазақстан облысы Шал ақын ауданы әкiмдiгiнiң бiлiм бөлiмi» КММ М.Ахметбеков атындағы орта мектебi КММ сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты

«Маркен Ахметбеков атындағы ОМ» КММ сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiне iшкi талдау жүргiзудiң нәтижелерi жөнiнде аналитикалық анықтамасы Мерзiмi: 1 сәуiр — 30 маусым 2020 жыл

«Маркен Ахметбеков атындағы ОМ» КММ сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiне iшкi талдау жүргiзудiң нәтижелерi жөнiнде аналитикалық анықтамасы Мерзiмi: 1 қаңтар — 31 наурыз 2020 жыл