Антикоррупционная политика

Конституция Республики Казахстан

О противодействии коррупции Закон Республики Казахстан

Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы

План работы по противодействию коррупции Управления образования акимата Северо-Казахстанской области на 2021 год

Антикоррупционный стандарт КГУ «Средняя школа имени Маркена Ахметбекова» КГУ «Отдела образования акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области»

Антикоррупционная политика

Антикоррупционная политика

Антикоррупционная политика

Антикоррупционная политика

Әдеп және сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл жөнiндегi уәкiлдiң мiндеттерiн жүктку туралы (бұйрық № 37 2020 жыл 22 қазан)

«Солтүстiк Қазақстан облысы Шал ақын ауданы әкiмдiгiнiң бiлiм бөлiмi» КММ М.Ахметбеков атындағы орта мектебi КММ сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты

«Маркен Ахметбеков атындағы ОМ» КММ сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiне iшкi талдау жүргiзудiң нәтижелерi жөнiнде аналитикалық анықтамасы Мерзiмi: 1 сәуiр — 30 маусым 2020 жыл

«Маркен Ахметбеков атындағы ОМ» КММ сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiне iшкi талдау жүргiзудiң нәтижелерi жөнiнде аналитикалық анықтамасы Мерзiмi: 1 қаңтар — 31 наурыз 2020 жыл